อธิการบดี ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ "เสาหลัก...เมืองสุรินทร์" ประจำปี 2565
อธิการบดีให้การต้อนรับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้ ที่มาแสดงความยินดีและร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดี ณ ม.ราชภัฏสุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ลงนาม MOU กับ Manipur University of Culture เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570”
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG"
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานพิธีมอบรางวัลกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN ครั้งที่ 5
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะพระยาสุรินทรภักดีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ตชด. 21 จ.สุรินทร์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4