ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
หน่วย กยศ. ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมประเภทรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ยืมและทำสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 "อินทนิลช่อที่ 50" เข้าสู่รั้วม่วง - เขียว ด้วยความยินดียิ่ง
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการ สร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สู่สังคมสุขภาวะ”
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมหารือกับจังหวัดสุรินทร์และกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน ด้านการคมนาคม และด้านการศึกษา
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ