ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริภัทร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565
7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2565 - 22 มกราคม 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะจาก Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วม (Sandwich Program) ระหว่าง 2 สถาบัน
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแสดงช้าง จ.สุรินทร์ ประจำปี 2565