Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 24 มกราคม

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ในการนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


อัลบั้มรูป