Blog Detail Pic

อธิการบดี ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ "เสาหลัก...เมืองสุรินทร์" ประจำปี 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 6 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับรางวัล "เสาหลัก...เมืองสุรินทร์" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล "เสาหลัก...เมืองสุรินทร์" จำนวนทั้งสิ้น 109 คน


อัลบั้มรูป