ม.ราชภัฏสุรินทร์ ต้อนรับคณะจาก Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วม (Sandwich Program) ระหว่าง 2 สถาบัน
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ข่าวทั่วไป
1177

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน Vanda Institute of Accounting แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มาศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วม (Sandwich Program) ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วม (Sandwich Program) นี้ ทั้ง 2 สถาบันได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ใน 4 ข้อ ประกอบด้วย นักศึกษาจากสถาบันการบัญชี Vanda Institute of Accounting จะเข้ามาศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ภายใต้หลักสูตรร่วม (Sandwich Program) ดำเนินการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน สถาบันการบัญชี Vanda Institute of Accounting จะนำนักศึกษามาจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในช่วงปลายปี 2565 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะดำเนินการอบรมหลักสูตรภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติให้กับนักศึกษาจากสถาบันการบัญชี Vanda Institute of Accounting


อัลบัมรูป
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image
 • News Lightbox Image