Blog Detail Pic

พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 26 กันยายน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 25 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 2,212 คน