Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 7 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มิถุนายน 2565

สนใจสมัครได้ที่ http://new.srru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือโทร. 0 4451 4606 ต่อ 23


อัลบั้มรูป