ม.ราชภัฏสุรินทร์ บันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวผู้บริหาร
1124

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.45 น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์ โดยมีบทอาเศียรวาท ถวายพระพร ดังนี้

เนื้อนาบุญ ไพร่ฟ้า ประชาราษฎร์

บังคมบาท เอกอนงค์ พระทรงศรี

ธ เคียงบาท คู่ฟ้า พระบารมี

พระบรม ราชินี ศรีไผท

 

พระจริยวัตร เฉิดฉาย วิไลฉันท์

องค์มิ่งขวัญ ภูบดี จักรีสมัย

การทหาร พระเกียรติก้อง เกริกเกรียงไกร

ราชองครักษ์ พิทักษ์ไท้ องค์ราชันต์

 

เฉลิมพระชนม พรรษา สง่าศรี

เอกนารี สุทิดา เกษมสันต์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เนิ่นนานวัน

เป็นมิ่งขวัญ พสกไทย ถวายพระพรฯ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

--------------------------------------

กฤษฎา สุนทร : ร้อยกรอง


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image
  • News Lightbox Image