Blog Detail Pic

ม.ราชภัฏสุรินทร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 "อินทนิลช่อที่ 49" ด้วยความยินดียิ่ง

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 27 พฤษภาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 "อินทนิลช่อที่ 49" ด้วยความยินดียิ่ง

สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีดังนี้

- วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

- วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

- วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565


อัลบั้มรูป