Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 30 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำ คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดไฟล์

อัลบั้มรูป