Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ "ศรีสะเกษเกมส์" ในฐานะตัวแทน จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 26 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในฐานะตัวแทนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจังหวัดสุรินทร์ ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากทีมฟุตบอลชายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศิษย์ปัจจุบัน ประกอบด้วย นายนฤพล สาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา นายนันทชัย เหลาแก้ว นายธนากร ชัยเชิดชู นายวรัชญ์ แจ่มแจ้ง นายณัฐพงษ์ ผูกดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา นายอมรเทพ กำจัดภัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา นายกิตติพันธ์ ดีดวงพันธ์ นายอภิสิทธ์ เงางาม นายกฤษกร อุ่นพันธ์ นายพิชญตม์ จิตรหาญ นายวุฒิชัย ศรียางนอก นายธีรศักดิ์ ส่องาม นายสุขมพันธุ์ ศรียำ นายปฏิภาณ ตั้งอุดมการณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา นายสหรัฐ โพธิ์แก้ว นายสหรัฐ เงางาม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา นายเดชา กุ้งกลางดอน นายจตุพัฒน์ สายแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และศิษย์เก่า ประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ เสาะทาง นายประจักษ์ สืบดี นายธนภัทร เขียวสะคู และนายธนภูมิ ขบวนงาม ฝึกสอนโดย ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ อ.สุรเดช โพธิกุล ผศ.วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ และ อ.เสน่ห์ ศรีงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันกรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดด จากนายณัฐพงษ์ ศรีนนทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถิติ 15.76 เมตร และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์กลางปีนี้ ณ ประเทศเวียดนาม ฝึกสอนโดย ส.อ.วรศักดิ์ อัดโดดดอน และ อ.สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนัก 51 กิโลกรัมหญิง จาก น.ส.วรรณสว่าง ศรีละออ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนัก 57 กิโลกรัมหญิง จาก น.ส.วัชราภรณ์ ทุมพัด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฝึกสอนโดย นายภานุพันธ์ ตั้นจัด บุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกมPES2021 ประเภทบุคคลหญิง จาก น.ส.สุกัญญา ตาทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฝึกสอนโดย ดร.เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มรูป