ม.รภ.สร. ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคอีสาน ชิงถัวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559-2560
พฤหัสบดี 21 ก.ย. | by งานประชาสัมพันธ์
รางวัลและความภาคภูมิใจ
1952

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ประเภทความถูกต้อง/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอขอบคุณและชื่นชมบุคลากรทุกฝ่าย และบัณฑิตทุกท่าน ที่รวมพลังกันนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้


อัลบัมรูป
  • News Lightbox Image