ข่าวงวงฉบับที่ 4,112 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ข่าวงวงฉบับที่ 4,111 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) **เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ**
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2/2566
ข่าวงวงฉบับที่ 4,110 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพการแสดงงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Thailand Cultural Exchange Festival : 1st Thailand-CEF)
ข่าวงวงฉบับที่ 4,109 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566